ท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือท่านที่วางแผนจะมาอยู่ในประเทศไทย
เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เรื่องที่พักอาศัยจนถึงทั้งเรื่องงาน
หรือเรื่องส่วนตัว เราเต็มใจที่จะรับมือกับปัญหาและแม้กระทั่งเรื่องส่วนบุคคลของท่าน
กรุณาเข้ามาปรึกษาเราโดยไม่ต้องเกรงใจ

ชื่อบริษัท SUMIDA (THAILAND) CO.,LTD
ที่อยู่

อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1505
41 ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-642-5541
ผู้รับผิดชอบ

ยะมะอุชิ  ทะกะฮิโกะ

Mail yamauchi@sumida.co.th
วันที่จัดตั้ง 25 พฤษภาคม 2004
บริษัทที่เกี่ยวข้อง SUMIDA ECO (THAILAND) CO.,LTD.
ประเภทธุรกิจ

รายละเอียดธุรกิจ

ฝ่ายตัวแทน
บริการนำเข้าส่งออก สั่งซื้อสินค้า แปลเอกสาร ล่าม จัดหาล่าม จัดตั้งบริษัทตัวแทนยื่นคำร้องทุกประเภท

 

สารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

สารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง K2 แฟลชเกอร์ / สร้างรูม

 

ฝ่ายการศึกษา

ศึกษาต่างประเทศด้านภาษาไทย ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโฮมสเตย์ ตัวแทนในการยื่นขอรับวีซ่าทุกประเภท ให้การช่วยเหลือสนับสนุน

ด้านการดำเนินชีวิตในประเทศไทย