สารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

 

สารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงคืออะไร?

สารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง คือสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้เพียงพลังงานแสงในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ยกตัวอย่าง  สารที่เป็นพิษ เช่น ฟอร์มาดีไฮด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมลภาวะในอาคารเป็นพิษ (Sick-house syndrome) หรือ ไดออกซินซึ่งก่อให้เกิดมะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้ยัง มีพลังในการย่อยสลายแบคทีเรียเช่น 0-157 ซึ่งทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้
สารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงเป็นเทคโนโลยีซึ่งเป็นมาตราการแก้ไขปัญหามลภาวะ
เป็นพิษรวมถึงปัญหาทรัพยากรด้านพลังงาน ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในปัจจุบัน

การศึกษา

 

การศึกษาต่อภาษาไทย

โฮมสเตย์

ตัวแทนขอรับวีซ่าทุกประเภท


 

ตัวแทน

 
ตัวแทนการส่งออกและนำเข้า  การสั่งซื้อ
บริการแปลเอกสาร / ล่าม
จัดตั้งบริษัท จัดหาบุคคลากร